Balkan

Balkan (tur. balkan – „šumovite planine“), historijski i geografski region smješten na poluostrvu u jugoistočnoj Evropi. Granice poluostrva su definisane rijekama Kupa, Sava i Dunav sve do uliva u Crno more. Balkansko poluostrvo geografski je smiješteno između Jadranskog mora, Crnog mora,Egejskog mora i Mramornog mora. Iako se danas pojam „Balkan“ kao jedna od geografskih regija Evrope polahko napušta (regija je Jugoistočna Evropa), i dalje ga neku autori uzimaju kao regiju te postoji više definicija za ograničavanje, ali obično se smatra da Balkan sadrži barem kopnene delove Grčke (84 odsto teritorija), Makedonije (ceo teritorij), Albanije (ceo teritorij), Srbije (ceo teritorij), Crne Gore (ceo teritorij), Bosne i Hercegovine (ceo teritorij), Bugarske (ceo teritorij) i manjih delova Turske (evropski deo 5%), Rumunije (oko 50 odsto, pokrajine Dobrudža, Vlaška i Moldova), Hrvatske (47 odsto teritorija južno od Save i Kupe bez primorskih ostrva) i manji deo Slovenije (23% na jugu, Kras i primorje), s ukupnom površinom od 550.000 km2 i 53 miliona stanovnika.

Regija je dobila ime po planini Balkan (Srbi je zovu Stara Planina), koja ide kroz centralnu Bugarsku i prelazi u istočnu Srbiju, dok samo ime „Balkan“ dolazi od turske riječi za planinu. Nekad se ta planina zvala Haemus Mons, što vjerovatno dolazi od tračke riječi Saimon, koja znači „lanac“.

Vizni režim
Viza nije potrebna za posjetioce iz država EU
Languages spoken
English
Currency used
EUR

Login

Adresa

Preobraženska bb, Trebinje, 89101, Bosna i Hercegovina

Telefon

Email